Novena Mass from 30/8/2021 - 7/9/2021 at 5 P.M
Offering of flowers & Novena to Mother Mary at 4.45 P.M

FESTAL MASSES ( NATIVITY)

7.00 A.M
SACRED HEART WARD
IMM. CONCEPTION WARD
FATIMA WARD
MOTHER THERESA WARD
ST JOSEPH WARD

8.30 A.M
GUARDIAN ANGEL WARD
INFANT JESUS WARD
VALANKANNI WARD
CARMEL WARD
ST ANTONY WARD

9.30 A.M
ST FRANCIS XAVIER WARD
POMPEI WARD
HOLY CROSS WARD
HOLY FAMILY WARD

ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿನಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ - 2021

ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 30/8/2021 - 7/9/2021 ಪಯಾ೯ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೂರಾರ್
ನೊವೆನ್ 4.45 ಮೀಸಾ ಪಯ್ಲೆ ಆಸ್ತಲೆ

ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಮಿಸಾಂ

7.00 A.M
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡೂ
ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ
ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ
ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೂ
ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೂ

8.30 A.M
ರಾಕಣ್ ಭಡ್ವೊ ವಾಡೂ
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೂ
ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೂ
ಕಾಮೆ೯ಲ್ ವಾಡೂ
ಸಾಂ ಆಂತೂನ್ ವಾಡೂ

9.30 A.M
ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಶಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೂ
ಪೊಂಪೈ ವಾಡೂ
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುಸಾ೯ ವಾಡೂ
ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೂ

- ವಿಗಾರ್

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.urwachurch.org . Powered by eCreators

Contact Us

Immaculate Conception Church
Urwa, Ladyhill
Mangalore 575 006

Tel: 0824-2457682
Email: [email protected]